ahü nalə

ahü nalə
f. ah çəkib ağlama, sızlama

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ahü nalə — is. Fəryad, ağlama, ah vay, ağlayıb zarıma. Hərbilər dərhal ah nalə edən Musa kişinin üstünə atıldılar. Onu götürüb aparmaq istədilər. M. İ.. O biri otaqda Səlimnaz arvadın ah naləsi ucaldı. M. Hüs.. Ah nalə etmək – fəryad etmək, ağlamaq, ağlayıb …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ahü fəğan — bax ah nalə, ahü nalə 2 ci mənada. Könlüm quşu görəndə çü zülfün kəməndini; Ahü fəğanü nalədə biixtiyardır. H. x.. Sınıbdır xatirim səndən, dəxi ahü fəğan etməz. S. Ə. Ş.. Hər tərəfdən ucaldı ahü fəğan. H. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ahü əfğan — is. <fars.> bax ah nalə, ahü nalə. Ahü əfğanı bülbüllər; Dili şeydadan öyrənmiş. Q. Z …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ahü fəryad — f. bax: ahü nalə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ahü fəryad — bax ahnalə, ahü nalə. <Paşa bəy:> . . Mənə heç olmasa bir yadigarın qalsa idi, bu qədər ah fəryad eləməzdim. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ahü fəğan — f. ah nalə, fəryad …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ah-nalə — f. bax: ahü nalə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ah-fəğan — bax ah nalə, ahü nalə 2 ci mənada. Könlüm quşu görəndə çü zülfün kəməndini; Ahü fəğanü nalədə biixtiyardır. H. x.. Sınıbdır xatirim səndən, dəxi ahü fəğan etməz. S. Ə. Ş.. Hər tərəfdən ucaldı ahü fəğan. H. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ah-əfğan — is. <fars.> bax ah nalə, ahü nalə. Ahü əfğanı bülbüllər; Dili şeydadan öyrənmiş. Q. Z …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ah-fəryad — bax ahnalə, ahü nalə. <Paşa bəy:> . . Mənə heç olmasa bir yadigarın qalsa idi, bu qədər ah fəryad eləməzdim. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”